Trang chủ

Cấp bậc tài khoản
 • 1.
  Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
 • 2.
  Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
 • 3.
  Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Thông báo mới
 • Đã cập nhật avatar tài khoản các server tăng sub/follow fb server 782, 776, 775 và tăng like/follow page fb server 777, 778. Giá tiếp tục giảm sâu, tốc độ hiện đang cực nhanh!

  14:04 03/12/2023

 • Khuyến mại 10% giá trị khi nạp tiền vào hệ thống (Chỉ áp dụng khi nạp tiền tự động đúng cú pháp qua ngân hàng hoặc thẻ cào). Thời gian KM từ 00:00:00 ngày 01/12/2023 đến hết 23:59:59 ngày 01/12/2023. Chúc quý khách hàng tháng mới phát tài, phát lộc!

  16:39 30/11/2023

 • Giảm giá dịch vụ tăng sub/follow Facebook server 782, tăng sub page fb server 777, giá chỉ từ 20 đ (Đại lý) đến 25 đ (Thành viên).

  11:19 28/11/2023

 • Mở lại dịch vụ tăng 4000 giờ xem youtube, giá sẽ giảm trong thời gian tới nếu ổn định!

  20:40 22/11/2023

 • Thêm mới server 816 817 tăng view youtube giá tốt hơn, youtube đang nhả dần thời gian tới giá sẽ tiếp tục giảm nếu ổn định!

  22:42 19/11/2023

Đơn hàng mới
 • ...otamServer 668SL: 50 4 giây trước
 • ...an21Server 829SL: 100 49 giây trước
 • ...4370Server 367SL: 100 50 giây trước
 • ...likeServer 147SL: 50 1 phút trước
 • ...ercyServer 147SL: 50 1 phút trước
 • ...8936Server 784SL: 700 1 phút trước
 • ...g123Server 823SL: 110 1 phút trước
 • ...6230Server 823SL: 100 1 phút trước
 • ...6123Server 764SL: 39 1 phút trước
 • ...8936Server 823SL: 50 1 phút trước
 • ...5170Server 760SL: 68 1 phút trước
 • ...an21Server 760SL: 100 2 phút trước
 • ...1903Server 808SL: 50 2 phút trước
 • ...6123Server 760SL: 100 2 phút trước
 • ...ta74Server 392SL: 100 2 phút trước
 • ...1903Server 829SL: 115 2 phút trước
 • ...mkeoServer 367SL: 100 2 phút trước
 • ...1350Server 435SL: 100 2 phút trước
 • ...ta74Server 457SL: 1000 2 phút trước
 • ...6123Server 179SL: 83 2 phút trước
 • ...1350Server 435SL: 50 3 phút trước
 • ...2000Server 694SL: 700 3 phút trước
 • ...5686Server 818SL: 50 3 phút trước
 • ...tcotServer 435SL: 50 4 phút trước
 • ...tcotServer 366SL: 50 4 phút trước
 • ...oconServer 435SL: 100 4 phút trước
 • ...nh36Server 621SL: 500 4 phút trước
 • ...4856Server 806SL: 20 5 phút trước
 • ...5686Server 818SL: 50 5 phút trước
 • ...1903Server 823SL: 100 5 phút trước
 • ...1903Server 784SL: 2000 5 phút trước
 • ...0205Server 766SL: 1008 6 phút trước
 • ...ndatServer 323SL: 7000 6 phút trước
 • ...ng12Server 668SL: 50 6 phút trước
 • ...uongServer 823SL: 50 6 phút trước
 • ...htuzServer 762SL: 73 6 phút trước
 • ...5686Server 435SL: 50 7 phút trước
 • ...ngKGServer 668SL: 50 8 phút trước
 • ...ng12Server 806SL: 20 8 phút trước
 • ...in82Server 806SL: 20 8 phút trước
 • ...9795Server 366SL: 100 8 phút trước
 • ...ng12Server 666SL: 50 8 phút trước
 • ...5591Server 766SL: 600 8 phút trước
 • ...1903Server 784SL: 3000 8 phút trước
 • ...7385Server 739SL: 100 9 phút trước
 • ...4370Server 367SL: 100 9 phút trước
 • ...1903Server 823SL: 100 9 phút trước
 • ...3255Server 179SL: 50 9 phút trước
 • ...evuiServer 179SL: 50 9 phút trước
 • ...gKG1Server 668SL: 50 9 phút trước
Hỗ trợ
Chat Messenger